KBT-Tekniker | Kort- och långsiktiga mål

Kognitiv_beteendeterapiI KBT pratar vi ofta om långsiktiga och kortsiktiga konsekvenser av våra beteenden. Vi tenderar att vilja göra det som fungerar för oss på kort sikt för att det är skönt, ger oss det vi vill ha eller gör att vi slipper något som vi inte vill uppleva. Detta trots att vi i många fall vet att detta leder till negativa långsiktiga konsekvenser för oss.

Terapeut och klient försöker gemensamt i en KBT-terapi att hitta sätt för klienten att agera mer utifrån långsiktiga konsekvenser. Milkman et al. (2008) har i en studie kommit fram till fem tekniker som underlättar för oss att göra det vi borde istället för det vi vill.

Teknikerna kan vara användbara i vår vardag eller som ett mer strukturerat verktyg för KBT-terapeuten och klienten i en KBT-terapi.

1. Bestäm dig i förväg – oavsett inom vilket område i livet som du behöver få något uträttat eller göra ett val, se till att planera och bestämma när och hur du ska göra.
2. Jämför liknande alternativ – om du gått igenom för- och nackdelar innan du tar ett beslut minskar risken för att ta den lätta vägen ut.
3. Undvik att fatta beslut under tidspress – när vi är pressade tar vi gärna den snabba, enkla, behovsstyrda lösningen. Ta tid på dig att fatta viktiga beslut.
4. Ta beslut som handlar om nuet – när vi tar behovsstyrda beslut gör vi det ofta med föresatsen att vi ska göra något annat sedan, t.ex. nu ska jag se på TV men sen ska jag träna varje dag resten av veckan. Fatta istället beslut som handlar om nu, t.ex. just nu ska jag inte ta den här kakan eller nu ska jag gå och träna.
5. Bestäm dig för vad som är viktiga långsiktiga mål för dig och gör ett åtagande mot dem – När vi gör ett åtagande i den riktning som vi är på väg t.ex. tecknar medlemskap på gym för ett år för att kunna träna regelbundet tar vi ett viktigt steg emot att handla långsiktigt snarare än kortsiktigt.

Enligt psykologföretaget Psykoterapi Center som bedriver terapi i Stockholm är ovanstående tekniker något som man arbetar med i de flesta kbt-terapier. – Ofta kan det låta som självklarheter men när man börjar undersöka i detalj hur man lever sitt liv brukar man få många nya insikter och lärdomar, säger leg. Psykolog Anders Carlbom.